Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

In de zorgsector is door Stichting IZZ, een belangenbehartiger in de zorg, een dialoogmethodiek ontwikkeld om met het team gezond werken te stimuleren. De dialoogmethodiek is door de Erasmus Universiteit Rotterdam wetenschappelijk getoetst en blijkt te werken: medewerkers voelen zich gezonder, er is meer werkplezier en minder verzuim.

In 2018 en 2019 werd deze aanpak samen met 35 teams in 13 scholen vertaald en gepilot voor het voortgezet onderwijs. Op basis van hun ervaringen heeft Voion de methodiek en materialen voor het voortgezet onderwijs verder aangepast zodat ook andere scholen deze succesvolle aanpak kunnen inzetten om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten.

Organisatieklimaat

De ingang van Teamwerk-VO is het organisatieklimaat. Uit onderzoek van IZZ in de zorgsector blijkt dat het organisatieklimaat een belangrijke beïnvloedbare factor is die kan helpen om de arbeidsbelasting van medewerkers te verbeteren. Het organisatieklimaat is het beeld dat werknemers hebben over direct zichtbare of merkbare zaken in de organisatie, zoals het beleid, werkprocessen of de manier waarop men met elkaar omgaat. Omdat het om zichtbare zaken gaat, is het organisatieklimaat makkelijker aan te pakken dan organisatiecultuur.

Teamwerk-VO

In Teamwerk-VO hebben verschillende ‘lagen’ in de organisatie een rol en nemen verantwoordelijkheid om vijf aspecten van een gezond organisatieklimaat dichterbij te brengen en in stand te houden:

  1. Prioriteit voor gezonde werkdruk bij de schoolleiding
  2. Betrokkenheid van de teamleider bij gezonde werkdruk en werkplezier
  3. Gezonde groepsnormen en -gedrag binnen het team
  4. Heldere en open communicatie door alle betrokkenen
  5. Participatiemogelijkheden van medewerkers bij het wegnemen van oorzaken van werkdruk en verbetering van gezond werken en werkplezier

Door te peilen hoe medewerkers kijken naar energievreters en energiebronnen in het werk en hoe zij die ervaren en door met elkaar daarover in dialoog te gaan, kunnen nieuwe handelingsperspectieven ontstaan en daarmee nieuwe oplossingen.

Bekijk ook