De aanpak

Stap 1

 • Besluitvorming

  In de eerste stap draait het om besluitvorming. De schoolleiding erkent dat een gezonde werkomgeving en werkplezier van belang zijn voor de onderwijskwaliteit. Het eindresultaat van deze stap is dan ook het besluit om de aanpak Teamwerk-VO in te zetten op school. De directeur/bestuurder is bereid tijd en energie te steken in de aanpak. En geeft prioriteit aan de oplossingsgerichte teamdialoog over werkdruk en werkplezier!

  Activiteiten

  Besluitvorming
  De opdracht van de school is: het beste onderwijs voor leerlingen realiseren met de beschikbare middelen. Daarvoor zijn gezonde en vitale werknemers nodig die met plezier hun werk doen. De schoolleiding verdiept zich, samen met het managementteam, in de aanpak Teamwerk-VO. Eventueel peilt de schoolleiding ook het draagvlak onder andere betrokkenen, denk aan HR, PMR en teamleiders. Overtuigd dat een continue oplossingsgerichte teamdialoog daaraan bijdraagt? Dan volgt het besluit om de aanpak Teamwerk-VO in te zetten op school en hier tijd en energie in te steken.

  Aanwijzen directeur/bestuurder
  Eén directeur/bestuurder wordt ‘het gezicht’ van de nieuwe aanpak. Bij een school die onder een groter bestuur valt, kan dit ook de rector of locatiedirecteur zijn. De directeur/bestuurder draagt de aanpak uit in woord en daad, neemt deel aan de dialoogsessies en is bevoegd om besluiten te nemen.

  Informeren teamleiders
  Tijdens een informatiebijeenkomst krijgen de teamleiders uitleg over de aanpak Teamwerk-VO: wat houdt het project in, wat betekent dit voor de teams en wat is de rol van de teamleiders hierin? De informatiebijeenkomst is ook bedoeld om de teamleiders te enthousiasmeren en draagvlak te creëren.

  Door naar stap 2