Wie doet wat?

Projectleider

Projectleider

Coördinator, kartrekker en aanspreekpunt van de aanpak

Als projectleider ben je de spin in het web bij de opzet en uitvoering van Teamwerk-VO. Je bent het aanspreekpunt en houdt alles nauwgezet in de gaten. Ook houd je betrokkenen aangesloten en je stuurt bij waar dat nodig is. Om deze trekkersrol goed te vervullen, is het belangrijk dat je in alle lagen van de organisatie voldoende gezag hebt om mensen aan te spreken op hun rol.

Taken per stap

In stap 1 is nog geen projectleider aangewezen, dus je hebt in deze stap geen actieve rol.

In stap 2 wijst de directeur/bestuurder een projectleider aan. Vervolgens gaan jullie samen bekijken of het nodig is een projectteam aan te stellen. Is dit het geval, dan ga je met het projectteam kijken wie welke taken toebedeeld krijgt. Verder ben je in deze stap verantwoordelijk voor het inventariseren van wat er op school al is gedaan om de werkdruk te verlagen. Ook selecteer je, samen met de directeur/bestuurder, de teams die gaan meedoen aan de aanpak en je maakt een draaiboek en planning. Tot slot organiseer je de kick-offbijeenkomst en licht je de aanpak toe tijdens die bijeenkomst.

In stap 3 ben je vooral verantwoordelijk voor het bewaken van het proces. Je regelt de teamcoachingssessies en let erop dat de teamdialogen en gesprekken met de directeur/bestuurder conform planning plaatsvinden. Waar nodig stuur je bij, spreek je de betrokkenen aan of grijp je in.

In stap 4 ben je verantwoordelijk voor een eindevaluatie. Daarna houd je in de gaten of de werkwijze inderdaad geborgd is. Blijft er aandacht voor werkdruk en werkplezier in teamgesprekken, wordt er regelmatig geëvalueerd en schuift de directeur/bestuurder aan bij teamgesprekken?