De aanpak

Stap 4

 • Borging

  In de laatste stap draait het om het inbedden en verankeren van de dialoog in de dagelijkse werkpraktijk. Het drie keer herhalen van de cyclus in stap 3 is een eerste aanzet. Maar ook daarna moet praten over werkdruk en werkplezier een normaal onderdeel van het werk worden. Dat lukt door het onderwerp regelmatig terug te laten komen in teamgesprekken, door te evalueren en door aandacht te houden voor de vaardigheden van de teamleiders. De directeur/bestuurder blijft aanschuiven bij teamgesprekken om een vinger aan de pols te houden. Het eindresultaat: een school waar op een positieve en oplossingsgerichte manier wordt gewerkt aan het terugdringen van werkdruk en het vergroten van werkplezier!

  Aandachtspunten

  Tijdens teambijeenkomsten zet de teamleider regelmatig het organisatieklimaat op de agenda. Is dat nog gezond? Is de werkdruk afgenomen en het werkplezier toegenomen? Voelen medewerkers zich minder gestrest? En niet vergeten: vier successen en beloon ze bijvoorbeeld met een leuke teamincentive.

  Commitment van de directeur/bestuurder blijft onverminderd belangrijk. Dus schuift hij periodiek aan bij de teams, als een regulier onderdeel van zijn werk. Hij stuurt op voortgang en resultaten en neemt besluiten.

  Tijdens de teamcoachingstraining heeft de teamleider allerlei vaardigheden en competenties verworven om een goede dialoog te voeren en te leiden. Het is belangrijk dat hij, samen met de directeur/bestuurder, bewaakt dat deze actueel blijven én dat hij deze overdraagt aan andere teamleiders of taakverantwoordelijken.