Wie doet wat?

Teamlid

Teamlid

De professional in de school

De docenten en/of onderwijsondersteuners vormen de teams. De teamleden zijn de belangrijkste uitvoerders van de aanpak. Als teamlid weet je immers waar de energievreters en energiebronnen in je werk zitten. Tijdens de teamdialogen benoem je ze, ga je hierover in dialoog en kom je samen tot mogelijke oplossingen. Bij voorkeur start de aanpak Teamwerk-VO met meerdere teams tegelijk, zodat je van elkaar kunt leren.

Taken per stap

In stap 1 zijn de teams nog niet geselecteerd, dus je hebt in deze stap geen actieve rol.

In stap 2 krijg je te horen met welk team je mee gaat doen met Teamwerk-VO. Tijdens de kick-offbijeenkomst krijg je uitleg over de aanpak en wat er van je wordt verwacht. Ook denk je alvast na over jouw eigen visie op (ervaren) werkdruk en het voeren van een zinvolle en oplossingsgerichte dialoog.

In stap 3 ga je samen met je collega’s en je teamleider in gesprek over thema’s en onderwerpen die van belang zijn voor een gezond werkklimaat. De teamleider nodigt je uit je eigen ervaringen, gevoelens en ideeën te delen, op een open en eerlijke manier. Samen probeer je direct tot oplossingen te komen. Waar nodig bespreekt de teamleider deze achteraf met andere belanghebbenden. Ook ga je als team in gesprek met de directeur/bestuurder. En ook nu mag je je mening geven over zaken die spelen en denk je mee over oplossingen.

In stap 4 blijf je tijdens teambijeenkomsten samen met je team actief in gesprek over het organisatieklimaat op school. Je blijft een goede dialoog voeren, je mening geven en meedenken over oplossingen. Samen werken aan minder werkdruk en meer werkplezier wordt zo een vast onderdeel van je dagelijkse werk.