Wie doet wat?

Teamleider

Teamleider

Procesbegeleider van de dialoog in het team

Als teamleider ben je de direct leidinggevende of coördinator binnen een (docenten)team. In de aanpak Teamwerk-VO zorg je ervoor dat de teamdialoog op gang komt en dat iedereen in jouw team aan bod komt. Je bewaakt het proces en de uitvoering van de dialoog en probeert mensen te inspireren en motiveren. Inhoudelijk heb je hierin geen rol. Om de dialoog goed te kunnen begeleiden, neem je deel aan de teamcoachingstraining. Hierin krijg je tips, tools en methodieken aangereikt om vaardigheden en competenties op dit gebied (verder) te ontwikkelen.

Taken per stap

In stap 1 neemt de directeur/bestuurder het besluit om te starten met de aanpak Teamwerk-VO. Het kan zijn dat je als teamleider in de besluitvorming wordt meegenomen en de vraag krijgt om het draagvlak te peilen binnen je team. Daarnaast woon je de informatiebijeenkomst voor teamleiders bij.

In stap 2 ben je betrokken bij het selecteren van de teams die aan de slag gaan met de aanpak. Daarnaast neem je deel aan de eerste teamcoachingstraining, zodat je weet wat er van je wordt verwacht. Je kunt hierdoor ook vragen van je teamleden tijdens de kick-offbijeenkomst en daarna beantwoorden.

In stap 3 bepaal je welke thema’s aan de orde gaan komen in de teamdialogen. Je bereidt de dialogen voor en begeleidt ze. Je helpt teamleden een dialoog te voeren en niet te vervallen in discussie of debat. Daarna geef je een terugkoppeling naar de directeur/bestuurder en de projectleider. Uiteraard ben je ook aanwezig bij de gesprekken met de directeur/bestuurder. Om de gesprekken zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, volg je de teamcoachingstraining.

In stap 4 let je erop dat er aandacht blijft voor werkdruk en werkplezier. Je kijkt welke thema’s er spelen, zet deze op de agenda van teambijeenkomsten en houdt de dialoog hierover levendig en zinvol. Ook let je erop dat jouw eigen competenties in het begeleiden van de teamdialoog actueel blijven en draag je je kennis en vaardigheden over aan andere teamleiders.

Downloads