De aanpak

Stap 3

 • Uitvoering

  In stap 3 gaan de teamdialogen echt van start. Binnen de school is bekend hoe collega’s werkdruk en werkplezier ervaren en wat de dilemma’s zijn. De dialoog is in gang gezet en wordt open, respectvol en eerlijk gevoerd. De medewerkers denken mee over oplossingen en nemen medeverantwoordelijkheid voor het verminderen van werkdruk en bevorderen van werkplezier. Ook is de dialoog tussen directeur/bestuurder en docenten tot stand gekomen. De directeur/bestuurder weet wat er leeft op de werkvloer, welke dilemma’s er spelen en de medewerkers voelen zich door hem gesteund.

  Vast patroon
  De uitvoering verloopt volgens een vast patroon: eerst een teamcoachingstraining voor teamleiders, dan de oplossingsgerichte teamdialoog en vervolgens een gesprek met de directeur/bestuurder. Door deze cyclus drie keer te doorlopen, wordt de werkwijze een onderdeel van het gewone werk. De doorlooptijd van een cyclus is ongeveer acht weken.

  Activiteiten

  Thema’s bepalen
  De teamleider bepaalt (eventueel in overleg met het team) welke thema’s in de oplossingsgerichte teamdialogen aan de orde komen. De uitkomsten van de inventarisatie en kick-offbijeenkomst (stap 2) vormen hierbij de uitgangspunten. In de handleiding voor projectleiders staan een aantal modellen beschreven die kunnen helpen bij het vaststellen van de thema’s.

  Teamcoachingstraining
  Om een goede teamdialoog te kunnen voeren, is het belangrijk dat de teamleiders weten hoe ze zo’n dialoog moeten aanpakken. Daarom vindt voor elke teamdialoog een teamcoachingstraining plaats voor de teamleiders. Een externe trainer reikt onder andere tips, tools en methodieken aan om de dialoog op gang te brengen en in goede banen te houden. Ook komt de gezamenlijke visie aan bod. De eerste teamcoachingstraining vindt overigens al plaats vóór de kick-offbijeenkomst (dus in stap 2). Zo weten de teamleiders precies wat van hen wordt verwacht en kunnen ze tijdens de bijeenkomst vragen van teamleden beantwoorden. In de handleiding voor teamleiders staat meer informatie over de teamcoachingstraining.

  Teamdialoog
  Tijdens de oplossingsgerichte teamdialoog gaan medewerkers met elkaar in gesprek over werkdruk en werkplezier. De teamleider nodigt medewerkers uit om hun eigen ideeën hierover te delen. Het is de bedoeling om problemen zoveel mogelijk direct op te lossen. Natuurlijk kan dat niet altijd, omdat daar de hulp van anderen bij nodig is. Denk aan een facilitaire dienst, HR of arbo-commissie. De teamleider gaat dan na de teamdialoog met deze partijen in gesprek.

  In gesprek met de directeur/bestuurder
  Na de teamdialoog is het tijd voor een gesprek tussen het team en de directeur/bestuurder. Deze nodigt de teamleden uit hun mening te geven en geeft ruimte aan eigen expertise en invulling. De uitkomsten van het gesprek koppelt hij terug aan het managementteam, de projectleider en de eventuele projectgroep. Waar dat nodig en mogelijk is, neemt hij ook direct besluiten. Zo worden de gewenste maatregelen meteen doorgevoerd.

  Terug naar stap 2 Door naar stap 4