De aanpak

Wat is het?

In dialoog werken aan oplossingen

Teamwerk-VO is een procesaanpak, waarmee je als school zelf aan de slag gaat om een gezonde werkomgeving en werkplezier te stimuleren. Centraal daarin staat een dialoog waarin gewerkt wordt aan oplossingen voor energievreters. Tussen teamleden onderling, tussen teams en hun leidinggevende en tussen teams en de directeur/bestuurder. De aanpak bestaat uit een aantal stappen die je in een vaste volgorde uitvoert en waarbij ieder een eigen rol heeft. Natuurlijk is iedere school anders. Daarom is de aanpak flexibel en kun je zelf per stap invulling geven aan de activiteiten. Dus bekijk de video, lees de website door, download de gratis materialen en ga samen aan de slag.

Opbouw in vier stappen

Teamwerk-VO bestaat uit vier stappen:

1 Besluitvorming

De beslissing en het commitment van de schoolleiding om met Teamwerk-VO aan de slag te gaan.

2 Voorbereiding

De schoolleiding bereidt de aanpak voor, samen met de projectleider.

3 Uitvoering

Eerst volgen de teamleiders een teamcoachingstraining, daarna volgt de dialoogsessie met alle teamleden en vervolgens nog een dialoogsessie waaraan ook de directeur/bestuurder deelneemt. Deze cyclus wordt drie keer herhaald.

4 Borging

In deze laatste stap draait het om het inbedden van de werkwijze in de organisatie. Het resultaat is dat de teamdialoog een normaal onderdeel van het werk wordt.